Đề Thi Vào 10 Chuyên Trần Phú Hải Phòng 2012 – 2013

Đề Thi Vào 10 Chuyên Trần Phú Hải Phòng 2012 – 2013

058_Toán vào 10 chuyên_Hải Phòng_2012-2013-1

058_Toán vào 10 chuyên_Hải Phòng_2012-2013-2

058_Toán vào 10 chuyên_Hải Phòng_2012-2013-3

058_Toán vào 10 chuyên_Hải Phòng_2012-2013-4

058_Toán vào 10 chuyên_Hải Phòng_2012-2013-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY