Đề Thi Toán 7 THCS Cấp Trường 2014 – 2015

Đề Thi Toán 7 THCS Cấp Trường 2014 –  2015

Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Bài 1. (4 điểm)

Tính

Bài 2 (4 điểm) Tìm x, y,z biết

  1. Tìm biết và

Bài 3. (4 điểm)

  1. Cho . Tìm số nguyên x để M đạt giá trị nhỏ nhất
  2. Tìm x sao cho

Bài 4. (6 điểm)

Cho Oz là tia phân giác của . Từ một điểm B trên tia Ox vẽ đường thẳng song song với tia Oy cắt Oz tại điểm C. Kẻ

. MC cắt Ox tại P. Chứng minh

  1. K là trung điểm của OC
  2. là tam giác đều

Bài 5. (2 điểm)

  1. Chứng minh rằng:
  2. Cho hàm số xác định với mọi x thuộc R. Biết rằng với mọi x ta đều có

Tính

004_Đê HSG Toán 7_huyện_...._2014-2015-1

004_Đê HSG Toán 7_huyện_...._2014-2015-2

004_Đê HSG Toán 7_huyện_...._2014-2015-3

004_Đê HSG Toán 7_huyện_...._2014-2015-4

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY