Đề Thi HSG Toán 7 Huyện Tam Dương 2016 – 2017

Đề Thi HSG Toán 7 Huyện Tam Dương 2016 – 2017

Câu 1. (2,0 điểm)

 1. Tìm x biết
 2. Cho

Tìm số nguyên dương x để

Câu 2. (2,0 điểm)

 1. Cho là các số thực thỏa mãn

Tính giá trị của biểu thức

 1. Cho là các số thực thỏa mãn: và

Tìm giá trị lớn nhất của

Câu 3 (2,0 điểm)

 1. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức có giá trị nhỏ nhất
 2. Cho đa thức (với k là số thực dương cho trước). Biết đa thức có đúng ba nghiệm phân biệt a, b, c với

. Tính hiệu của

Câu 4. (2,5 điểm)

Cho đoạn thẳng BC cố định, M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Vẽ góc CBx sao cho , trên tia Bx lấy điểm A sao cho độ dài đoạn thẳng BM và BA tỉ lệ với 1 và . Lấy điểm D bất kỳ thuộc đoạn thẳng BM. Gọi H và I lần lượt là hình chiếu của B và C trên đường thẳng AD. Đường thẳng AM cắt CI tại N. Chứng minh rằng:

 1. DN vuông góc với AC
 2. có giá trị không đổi khi D di chuyển trên đoạn thẳng BM
 3. Tia phân giác của góc HIC luôn đi qua một điểm cố định

Câu 5. (1,5 điểm)

 1. Tìm các số nguyên tố p thỏa mãn là các số nguyên tố
 2. Trong một bảng ô vuông gồm có ô vuông, người ta viết vào mỗi ô vuông chir một trong 3 số . Chứng minh rằng trong các tổng của 5 số theo mỗi cột, mỗi hàng, mỗi đường chéo phải có ít nhất hai tổng số bằng nhau.

007_Đề HSG Toán 7_huyện_Tam Dương_2016-2017-1

007_Đề HSG Toán 7_huyện_Tam Dương_2016-2017-2

007_Đề HSG Toán 7_huyện_Tam Dương_2016-2017-3

007_Đề HSG Toán 7_huyện_Tam Dương_2016-2017-4

007_Đề HSG Toán 7_huyện_Tam Dương_2016-2017-5

007_Đề HSG Toán 7_huyện_Tam Dương_2016-2017-6

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY