Đề Thi OLYMPIC Toán 7 THCS Tân Ước 2013 – 2014

Đề Thi OLYMPIC Toán 7 THCS Tân Ước 2013 – 2014

Câu 1. (5 điểm) Cho Chứng minh rằng:

Câu 2. (6 điểm)

  1. Tìm nghiệm của đa thức sau:
  2. Cho ba số dương . Chứng minh:

Câu 3. (2 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

 

Câu 4. (7 điểm)

          Cho  vuông tại A, đường cao trung tuyến Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Qua vẽ đường thẳng song song với cắt đường thẳng tại E. Chứng minh

064_Đề HSG Toán 7_trường_Tân Ước_2013-2014-1

 

064_Đề HSG Toán 7_trường_Tân Ước_2013-2014-2

064_Đề HSG Toán 7_trường_Tân Ước_2013-2014-3

064_Đề HSG Toán 7_trường_Tân Ước_2013-2014-4

064_Đề HSG Toán 7_trường_Tân Ước_2013-2014-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY