Đề Thi HSG Toán 7 THCS Phương Trung 2018 – 2019

Đề Thi HSG Toán 7 THCS Phương Trung 2018 –  2019

Câu 1. (3 điểm) Tìm số hữu tỉ biết:

Câu 2. (3 điểm)

  1. Tìm số nguyên biết:
  2. Tìm số nguyên để có giá trị là một số nguyên, biết:

Câu 3. (5 điểm)

  • Cho và xác định
  • Cho tỉ lệ thức Chứng minh , với điều kiện mẫu thức xác định

Câu 4. (2 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Câu 5. (7 điểm) Cho tam giác cân Trên cạnh lấy điểm D. Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Các đường thẳng vuông góc với kẻ từ D và E cắt và lần lượt ở và Chứng minh:

  1. Đường thẳng cắt tại điểm là trung điểm của
  2. Đường thẳng vuông góc với tại I luôn luôn đi qua một điểm cố định khi thay đổi trên

 

063_Đề HSG Toán 7_trường_Bình Hân_2018-2019-1

063_Đề HSG Toán 7_trường_Bình Hân_2018-2019-2

063_Đề HSG Toán 7_trường_Bình Hân_2018-2019-3

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY