Đề Thi HSG Toán 9 Của Tỉnh Phú Thọ 2018 – 2019

Đề Thi HSG Toán 9 Của Tỉnh Phú Thọ 2018 – 2019

Đề Thi HSG Toán 9 Của Tỉnh Phú Thọ 2018 – 2019 cực hay các bạn có thể tham khảo và làm thử qua nhé !

 

009_Đề thi HSG Toán 9_tỉnh_Phú Thọ_2018-2019-1

009_Đề thi HSG Toán 9_tỉnh_Phú Thọ_2018-2019-2

009_Đề thi HSG Toán 9_tỉnh_Phú Thọ_2018-2019-3

009_Đề thi HSG Toán 9_tỉnh_Phú Thọ_2018-2019-4

009_Đề thi HSG Toán 9_tỉnh_Phú Thọ_2018-2019-5

009_Đề thi HSG Toán 9_tỉnh_Phú Thọ_2018-2019-6

009_Đề thi HSG Toán 9_tỉnh_Phú Thọ_2018-2019-7

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY