Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Tỉnh Lớp 9 Tỉnh Nghệ An NĂM HỌC 2009 – 2010

Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Tỉnh Lớp 9 Tỉnh Nghệ An NĂM HỌC 2009 – 2010

Câu 1. (4,5 điểm)

Câu 2. (4,5 điểm)

Câu 3. (3,0 điểm):

Câu 4. (5,5 điểm):

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Từ một điểm C thay đổi trên tia đối của tia AB. Vẽ các tiếp tuyến CD; CE với đường tròn tâm O (D; E là các tiếp điểm và E nằm trong đường tròn tâm O’). Hai đường thẳng AD và AE cắt đường tròn tâm O’ lần lượt tại M và N (M và N khác với điểm A). Đường thẳng DE cắt MN tại I. Chứng minh rằng:

  1. a)
  2. b) Khi điểm C thay đổi thì đường thẳng DE luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 5. (2,5 điểm):

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, trung tuyến AD. Điểm M di động trên đoạn AD. Gọi N và P lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AB và AC. Vẽ  tại H. Xác định vị trí của điểm M để tam giác AHB có diện tích lớn nhất.

 

001_Đề HSG Toán 9_Nghệ An_2009-2010-1

001_Đề HSG Toán 9_Nghệ An_2009-2010-2 001_Đề HSG Toán 9_Nghệ An_2009-2010-3 001_Đề HSG Toán 9_Nghệ An_2009-2010-4 001_Đề HSG Toán 9_Nghệ An_2009-2010-5

001_Đề HSG Toán 9_Nghệ An_2009-2010-6

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY