Đề Thi Vào 10 Chuyên Tỉnh Bắc Ninh 2009 – 2010

Đề Thi Vào 10 Chuyên Tỉnh Bắc Ninh 2009 – 2010

070_Toán vào 10 chuyên_Bắc Ninh_2009-2010-1

070_Toán vào 10 chuyên_Bắc Ninh_2009-2010-2

070_Toán vào 10 chuyên_Bắc Ninh_2009-2010-3

070_Toán vào 10 chuyên_Bắc Ninh_2009-2010-4

070_Toán vào 10 chuyên_Bắc Ninh_2009-2010-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY