Đề Thi KSCL Toán 7 Huyện Nam Sách 2017 – 2018

Đề Thi KSCL Toán 7 Huyện Nam Sách 2017 – 2018

Bài 1. (4 điểm) Thực hiện phép tính:

Bài 2. (5 điểm)

  1. Chứng minh rằng chia hết cho với mọi số nguyên dương
  2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
  3. Tìm thuộc biết:

Bài 3. (4 điểm)

  1. Cho và Tính
  2. Cho và trong đó là hằng số. Xác định để

Bài 4. (5 điểm) Cho tam giác có Gọi là trung điểm của Từ kẻ đường thẳng vuông góc với tiaa phân giác của tại N, cắt tia tại E và cắt tia tại  Chứng minh rằng:

 

Bài 5. (2 điểm) Cho tam giác có Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Tính

167_Đề HSG Toán 7_huyện_Nam Sách_2017-2018-1

167_Đề HSG Toán 7_huyện_Nam Sách_2017-2018-2

167_Đề HSG Toán 7_huyện_Nam Sách_2017-2018-3

167_Đề HSG Toán 7_huyện_Nam Sách_2017-2018-4

167_Đề HSG Toán 7_huyện_Nam Sách_2017-2018-5

167_Đề HSG Toán 7_huyện_Nam Sách_2017-2018-6

167_Đề HSG Toán 7_huyện_Nam Sách_2017-2018-7

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY