Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng HSG Toán 7 Vĩnh Tường

Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng HSG Toán 7 Vĩnh Tường

Câu 1. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn:

Câu 2. a) Tìm tất cả các số chính phương có 4 chữ số chia hết cho 153

  1. b) Tìm thỏa mãn:

Câu 3. a) Tìm số dư khi chia cho 11

  1. b) Cho . Chứng minh rằng

Câu 4. Cho tam giác có đường phân giác Trên đoạn thẳng lấy các điểm và sao cho Vẽ các điểm sao cho theo thứ tự là đường trung trực của các đoạn thẳng

  1. Chứng minh rằng: là đường trung trực của
  2. Chứng minh rằng:
  3. Chứng minh rằng:

Câu 5. Chứng minh rằng: Trong 45 số tự nhiên liên tiếp tồn tại 9 số có tổng chia hết cho 45.

084_Đề HSG Toán 7_huyện_Vĩnh Tường_2015-2016-1

084_Đề HSG Toán 7_huyện_Vĩnh Tường_2015-2016-2

084_Đề HSG Toán 7_huyện_Vĩnh Tường_2015-2016-3

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY