Đề Thi OLYMPIC Toán 7 THCS Cao Viên 2013 – 2014

Đề Thi OLYMPIC Toán 7 THCS Cao Viên 2013 –  2014

Bài 1. (5,0 điểm)

  • Cho là 4 số khác 0, thỏa mãn điều kiện:

Chứng minh rằng:

  • Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với nhưng sau đó chia theo tỉ lệ nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà 3 lớp đã mua

Bài 2. (6,0 điểm)

  • Cho hai đa thức :

Tính

  • Cho đa thức
  1. Tìm nghiệm của khi
  2. Tìm giá trị của khi có nghiệm là
  3. Tìm giá trị của khi có nghiệm nguyên, tìm nghiệm nguyên đó.

Bài 3. (2,0 điểm)

Tìm GTNN của biểu thức

Bài 4. (7,0 điểm)  Cho tam giác M là trung điểm của Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Chứng minh rằng:

  1. Gọi là một điểm trên là một điểm trên sao cho Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
  2. Từ kẻ Biết Tính và
  3. Từ kẻ CMR:

085_Đề HSG Toán 7_trường_Cao Viên_2013-2014-1 085_Đề HSG Toán 7_trường_Cao Viên_2013-2014-2 085_Đề HSG Toán 7_trường_Cao Viên_2013-2014-3 085_Đề HSG Toán 7_trường_Cao Viên_2013-2014-4 085_Đề HSG Toán 7_trường_Cao Viên_2013-2014-5 085_Đề HSG Toán 7_trường_Cao Viên_2013-2014-6 085_Đề HSG Toán 7_trường_Cao Viên_2013-2014-7

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY