Đề Thi HSG Toán 8 Thành Phố Bắc Giang 2017 – 2018

Đề Thi HSG Toán 8 Thành Phố Bắc Giang 2017 – 2018

Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Câu 1. (4,5 điểm)

  • Phân tích biểu thức sau thành nhân tử:
  • Cho Tính giá trị biểu thức

Câu 2. (4,5 điểm)

  • Cho biểu thức . Tìm để biểu thức xác định, khi đó hãy rút gọn biểu thức
  • Giải phương trình sau:

Câu 3. (4,0 điểm)

  • Cho là số tự nhiên lẻ. Chứng minh chia hết cho
  • Tìm số tự nhiên để là một số chính phương.

Câu 4. (6,0 điểm)

  • Cho hình thang vuông tại A và D. Biết và
  1. Tính diện tích hình thang theo
  2. Gọi là trung điểm của H là chân đường vuông góc kẻ từ xuống Chứng minh
  • Cho tam giác có Độ dài các đường phân giác trong của tam giác kẻ từ các đỉnh lần lượt là Chứng minh rằng:

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho hai số không âm và  thỏa mãn: Tính giá trị lớn nhất của biểu thức:

 

 

126_Đề HSG Toán 8_Bắc Giang_2017-2018-1

126_Đề HSG Toán 8_Bắc Giang_2017-2018-2

126_Đề HSG Toán 8_Bắc Giang_2017-2018-3

126_Đề HSG Toán 8_Bắc Giang_2017-2018-4

126_Đề HSG Toán 8_Bắc Giang_2017-2018-5

126_Đề HSG Toán 8_Bắc Giang_2017-2018-6

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY