Đề Thi HSG Cấp Trường Toán 7 2017 – 2018

Đề Thi HSG Cấp Trường Toán 7 2017 –  2018

Bài 1. (1đ) Chứng minh: là số chính phương

Bài 2. (1đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 3. (2đ) Ba lớp có tất cả học sinh. Biết số học sinh lớp bằng số học sinh lớp 7B, số học sinh lớp 7B bằng số học sinh lớp 7C. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Bài 4. (2đ) Tìm biết:

Bài 5. Cho tia nằm giữa hai tia Gọi Om là tia phân giác của góc On là tia phân giác của Tính

Bài 6. Cho hình vẽ, biết Chứng minh rằng

080_Đề HSG Toán 7_trường_..._2017-2018-1

 

080_Đề HSG Toán 7_trường_..._2017-2018-2

080_Đề HSG Toán 7_trường_..._2017-2018-3

080_Đề HSG Toán 7_trường_..._2017-2018-4

080_Đề HSG Toán 7_trường_..._2017-2018-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY