Đề Thi Học Kì 1 Toán 10 THPT Đoàn Thị Điểm 2021 – 2022

Đề Thi Học Kì 1 Toán 10 THPT Đoàn Thị Điểm 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thị Điểm – Hà Nội được biên soạn theo hình thức đề thi 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thị Điểm – Hà Nội:
+ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? A. x > 4. B. 2 là số chẵn. C. 3 là số lẻ, phải không?. D. 3x − 1 = 0.
+ Cho hai tập hợp A = (2m − 4; +∞) và B = [4m − 2; 3m + 2). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để A ∩ B 6= ∅? A. 9. B. 10 C. 7. D. Vô số.
+ Cho hai tập hợp A = {3; 4; 5; 6} và B = {x ∈ N x ≤ 8 và x chia hết cho 2}. Số phần tử của tập A \ B là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
+ Cho hàm số y = x2 − 2x − 2 có đồ thị là parabol (P) và đường thẳng d có phương trình y = x − m. Giá trị của m để đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho OA2 + OB2 đạt giá trị nhỏ nhất là?
+ Cho tam giác ABC, I là trung điểm của đoạn AB. Tập hợp các điểm M thỏa mãn MA + MB = 2MC là A. Đường trung trực của đoạn thẳng IC. B. Đường tròn tâm I bán kính IC. C. Đường tròn tâm I đường kính IC. D. Đường tròn tâm I bán kính MC.

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY