Đề Thi HSG Toán 7

Đề Thi HSG Toán 7

Câu 1. (2đ)

  1. Tính
  2. Tìm sao cho

Câu 2. (2đ)

  1. Tìm biết:
  2. Tìm biết: và

Câu 3. (2đ)

Ba phân số có tổng bằng , các tử của chúng tỉ lệ với các mẫu của chúng tỉ lệ với Tìm ba phân số đó.

Câu 4.(2đ) Cho tam giác cân đỉnh Trên cạnh lấy điểm D, trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Gọi là trung điểm của Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Câu 5. (1 điểm) Tìm biết:

 

 

071_Đề HSG Toán 7_huyện....._.....-1

071_Đề HSG Toán 7_huyện....._.....-2

071_Đề HSG Toán 7_huyện....._.....-3

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY