Đề Thi HSG Toán 7 THCS Thanh Thùy 2018 – 2019

Đề Thi HSG Toán 7 THCS Thanh Thùy 2018 –  2019

Bài 1. (5 điểm)

  1. Số được chia thành 3 số tỉ lệ theo Biết tổng các bình phương của ba số đó bằng Tìm số
  2. Cho Chứng minh rằng:

Bài 2. (4 điểm)

  1. Cho . CMR biểu thức sau có giá trị nguyên:
  2. Chứng minh rằng:

Bài 3. (2 điểm)

Cho đa thức Tính

Bài 4. (7 điểm)

Cho tam giác có Gọi M là trung điểm của từ M kẻ đường thẳng vuông góc với phân giác của góc A, cắt tia này tại cắt tia tại và cắt tia tại F. Chứng minh rằng:

  1. c) Tính theo

Bài 5. (2 điểm) Tìm số nguyên để đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất đó

 

067_Đề HSG Toán 7_trường_Thanh Thùy_2018-2019-1

067_Đề HSG Toán 7_trường_Thanh Thùy_2018-2019-2

067_Đề HSG Toán 7_trường_Thanh Thùy_2018-2019-3

067_Đề HSG Toán 7_trường_Thanh Thùy_2018-2019-4

067_Đề HSG Toán 7_trường_Thanh Thùy_2018-2019-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY