Đề Thi HSG Toán 7 Huyện Thái Thụy 2015 – 2016

Đề Thi HSG Toán 7 Huyện Thái Thụy 2015 – 2016

Bài 1. (4,0 điểm)

 1. Tính
 2. Tìm biết:
 3. Tìm số tự nhiên thỏa mãn

Bài 2. (3,0 điểm)

 1. Cho , với Biết đều chia hết cho Chứng minh rằng đều chia hết cho
 2. Cho đa thức Tính giá trị của đa thức tại

Bài 3. (4,0 điểm)

 1. Cho thỏa mãn Chứng minh rằng:
 2. Tìm biết: và

Bài 4. (3,0 điểm)

 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của
 2. Tìm tất cả các số tự nhiên sao cho :

Bài 5. (5,0 điểm)

Cho tam giác cân tại A, vuông góc với tại H. Trên cạnh lấy điểm bất kỳ (khác và C). Gọi là chân đường vuông góc hạ từ đến

 1. Chứng minh
 2. Chứng minh khi chạy trên cạnh thì tổng có giá trị không đổi
 3. Trên tia đối của tia lấy điểm K sao cho Chứng minh đi qua trung điểm của

Bài 6. (1,0 điểm) Cho là độ dài ba cạnh của một tam giác

Chứng minh rằng:

181_Đề HSG Toán 7_huyện_Thái Thụy_2015-2016-1

181_Đề HSG Toán 7_huyện_Thái Thụy_2015-2016-2181_Đề HSG Toán 7_huyện_Thái Thụy_2015-2016-2

181_Đề HSG Toán 7_huyện_Thái Thụy_2015-2016-3

181_Đề HSG Toán 7_huyện_Thái Thụy_2015-2016-4

181_Đề HSG Toán 7_huyện_Thái Thụy_2015-2016-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY