Đề Thi HSG Toán 7 Huyện Châu Đốc 2018 – 2019

Đề Thi HSG Toán 7 Huyện Châu Đốc 2018 – 2019

Bài 1. (5 điểm)

 1. Thực hiện phép tính:
 2. Tính giá trị biểu thức:
 3. Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu tăng chữ số hàng trăm thêm đơn vị đồng thời giảm chữ số hàng chục và giảm chữ số hàng đơn vị đi đơn vị thì được một số có 3 chữ số gấp lần số có chữ số ban đầu.

Bài 2. (3 điểm)

 1. Tìm các số biết rằng: và
 2. Tìm biết

Bài 3. (3 điểm)

 • Cho hàm số
 1. Tìm biết
 2. Cho Tìm biết
 • Cho các đơn thức:

Chứng minh rằng các đơn thức không thể cùng nhận giá trị âm

Bài 4. (7 điểm)

Cho  nhọn có góc A bằng Phân giác cắt tại D, phân giác cắt tại E. cắt tại I.

 1. Tính số đo
 2. Trên cạnh lấy điểm F sao cho Chứng minh
 3. Trên tia lấy điểm sao cho Chứng minh đều

Bài 5. (2 điểm)

Tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện:
106_Đề HSG Toán 7_huyện_Châu Đốc_2018-2019-1
106_Đề HSG Toán 7_huyện_Châu Đốc_2018-2019-2

106_Đề HSG Toán 7_huyện_Châu Đốc_2018-2019-3

106_Đề HSG Toán 7_huyện_Châu Đốc_2018-2019-4

106_Đề HSG Toán 7_huyện_Châu Đốc_2018-2019-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY