Đề Thi HSG Toán 6 THCS Hoằng Phụ 2019 – 2020

Đề Thi HSG Toán 6 THCS Hoằng Phụ 2019 – 2020

Bài 1. (1,0 điểm) Cho tổng

Tính giá trị biểu thức

Bài 2. (4,0 điểm)

 • Cho
 1. Tìm chữ số tận cùng của
 2. Chứng tỏ rằng chia hết cho
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho: chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, a chia cho 5 dư 4, chia cho 7 dư 3
 • Tìm số nguyên biết

Bài 3. (3,0 điểm) Tìm số tự nhiên biết:

Bài 4. (4,0 điểm)

 1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Biết rằng: hai chữ số của số đó đều là số nguyên tố. Tích của số đó với các chữ số của nó là số có 3 chữ số giống nhau tạo thành từ chữ số hàng đơn vị của nó.
 2. Cho p là số nguyên tố và cũng là số nguyên tố. Hỏi là số nguyên tố hay hợp số ? Vì sao ?

Bài 5. (5,0 điểm) Cho đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm

 1. Biết rằng số giao điểm của các đường thẳng đó là Tính n
 2. Số giao điểm của các đường thẳng đó có thể là 2017 được không ? Vì sao ?

Bài 6. (3 điểm)

 1. a) So sánh và

 

 1. b) Tìm số nguyên tố Biết là số chính phương
 2. c) Cho là số tự nhiên có ba chữ số

Tìm giá trị lớn nhất của

 

 

251_Đề HSG Toán 6_Hoằng Phụ_2019-2020-1

251_Đề HSG Toán 6_Hoằng Phụ_2019-2020-2

251_Đề HSG Toán 6_Hoằng Phụ_2019-2020-3

251_Đề HSG Toán 6_Hoằng Phụ_2019-2020-4

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY