Đề Thi HSG Toán 6 Huyện Tĩnh Gia 2018 – 2019

Đề Thi HSG Toán 6 Huyện Tĩnh Gia 2018 – 2019

  • Tính nhanh:
  • So sánh 2 phân số: và
  • Rút gọn phân số : mà không cần thực hiện phép tính ở tử

Câu II.

  • Tìm
  • Cho , tìm để có giá trị nguyên.

Câu III.

          Trên cùng nửa mặt phẳng cho trước có bờ vẽ hai tia sao cho

  1. Xác định số đo của
  2. Trên tia lấy hai điểm (điểm A không trùng với điểm O và độ dài lớn hơn độ dài OA). Gọi M là trung điểm của Hãy so sánh độ dài MB với trung bình cộng độ dài

Câu IV.

Tìm 2 số tự nhiên  biết tổng với của chúng là 15.

083_Đề HSG Toán 6_Tĩnh Gia_2018-2019-1

083_Đề HSG Toán 6_Tĩnh Gia_2018-2019-2

083_Đề HSG Toán 6_Tĩnh Gia_2018-2019-3

083_Đề HSG Toán 6_Tĩnh Gia_2018-2019-4

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY