Đề Thi HSG Toán 6 Cấp Trường 2019 – 2020 Đề 20

Đề Thi HSG Toán 6 Cấp Trường 2019 – 2020 Đề 20

 

Bài 1. (2,0 điểm)

  1. Rút gọn phân số:
  2. So sánh không qua quy đồng:

Bài 2. (2,0 điểm)

Không quy đồng hãy tính hợp lý các tổng sau:

Bài 3. (2,0 điểm)

          Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: Sau khi bán một giỏ cam thì số lượng xoài còn lại gấp ba lần số lượng cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài.

Bài 4. (3,0 điểm)

          Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù. Biết góc BOC bằng 5 lần góc AOB

  1. Tính số đo mỗi góc
  2. Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD
  3. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB, OD, vẽ thêm 2006 tia phân biệt (không trùng với các tia đã cho) thì có tất cả bao nhiêu góc ?

Bài 5. (1,0 điểm)

Cho là các số nguyên tố . Chứng minh là hợp số

115_Đề HSG Toán 6_cấp trường_2019-2020-1

115_Đề HSG Toán 6_cấp trường_2019-2020-2

115_Đề HSG Toán 6_cấp trường_2019-2020-3

115_Đề HSG Toán 6_cấp trường_2019-2020-4

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY