Đề thi giữa kì 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 Hà Đông

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 Hà Đông

Tham gia group học tập toán
Ôn Thi Chuyên Toán Free
Luyện thi vào 10 miễn phí

Thứ Tư ngày 31 tháng 03 năm 2021, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021.

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Đông – Hà Nội được biên soạn theo hình thức đề thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 04 câu, chiếm 01 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 09 điểm, thời gian làm bài 60

Thứ Tư ngày 31 tháng 03 năm 2021, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021.

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Đông – Hà Nội được biên soạn theo hình thức đề thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 04 câu, chiếm 01 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 09 điểm, thời gian làm bài 60

phút.

Thứ Tư ngày 31 tháng 03 năm 2021, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021.

Đề thi giữa kì 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hà Đông – Hà Nội được biên soạn theo hình thức đề thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 04 câu, chiếm 01 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 09 điểm, thời gian làm bài 60

Toán 7 Giữa Học Kì 2 THCS Lê Qúy Đôn 2020 – 2021

Toán 7 Giữa Học Kì 2 Sơn Đông 2022 – 2023

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY