Đề Thi Vào 10 Toán (Chuyên Tin) Hà Nội 2020

Đề Thi Vào 10 Toán (Chuyên Tin) Hà Nội 2020

19-TS10-Chuyên-Tin-HÀ-NỘI-2020-2021_Phản-biện-1

19-TS10-Chuyên-Tin-HÀ-NỘI-2020-2021_Phản-biện-2

19-TS10-Chuyên-Tin-HÀ-NỘI-2020-2021_Phản-biện-3

19-TS10-Chuyên-Tin-HÀ-NỘI-2020-2021_Phản-biện-4

19-TS10-Chuyên-Tin-HÀ-NỘI-2020-2021_Phản-biện-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY