Đề Thi OLYMPIC Toán 8 THCS Củ Tri 2018 – 2019

Đề Thi OLYMPIC Toán 8 THCS Củ Tri 2018 – 2019

Câu 1. (6 điểm)

  1. Giải phương trình:
  2. Cho là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:

Câu 2. (5 điểm)

  1. Chứng minh rằng nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 9
  2. Tìm các số nguyên n để chia hết cho

Câu 3. (3 điểm)

  1. Cho 3 số dương có tổng bằng 1. Chứng minh rằng:
  2. Cho dương và .

Tính

Câu 4. (6 điểm)

          Cho tam giác vuông tại A. Gọi M là một điểm di động trên AC. Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với tia cắt tia tại H, cắt tia tại O. Chứng minh rằng:

  1. b) có số đo không đổi
  2. c) Tổng không đổi

053_Đề HSG Toán 8_Củ Chi_2018-2019-1

053_Đề HSG Toán 8_Củ Chi_2018-2019-2

053_Đề HSG Toán 8_Củ Chi_2018-2019-3

053_Đề HSG Toán 8_Củ Chi_2018-2019-4

053_Đề HSG Toán 8_Củ Chi_2018-2019-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY