Đề Thi HSG Toán 7 THCS Tôn Đức Thắng 2018 – 2019

Đề Thi HSG Toán 7 THCS Tôn Đức Thắng 2018 – 2019

Bài 1. (2 điểm) Cho bốn số dương thỏa điều kiện và Chứng minh

Bài 2. (2 điểm)

  1. Tìm biết:
  2. Tìm biết

Bài 3. (2 điểm)

  1. Tìm nghiệm của đa thức
  2. Đa thức có là các số nguyên, và Biết với mọi giá trị nguyên của thì chia hết cho 7. Chứng minh cũng chia hết cho 7

Bài 4. (2 điểm)

  1. Tìm các số nguyên biết
  2. Biết và Chứng minh với

Bài 5. (2 điểm)

          Cho tam giác nhọn có ba đường cao và AF cắt nhau tại H. Lấy điểm trên cạnh AB sao cho Gọi N là hình chiếu của trên AC; K là giao điểm của và CE

  1. Chứng minh hai góc và bằng nhau
  2. Chứng minh

119_Đề HSG Toán 7_trường_Tôn Đức Thắng_2018-2019-1

119_Đề HSG Toán 7_trường_Tôn Đức Thắng_2018-2019-2

119_Đề HSG Toán 7_trường_Tôn Đức Thắng_2018-2019-3

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY