Đề Thi HSG Toán 7 Cấp Huyện Đức Phổ 2015 – 2016

Đề Thi HSG Toán 7 Cấp Huyện Đức Phổ 2015 – 2016

.

Câu 1. (5 điểm)

  1. Tính giá trị biểu thức với
  2. Tìm số nguyên để tích hai phân số và là một số nguyên.

Câu 2. (5 điểm)

  1. Cho . Chứng minh
  2. Cho ba hình chữ nhật, biết diện tích của hình thứ nhất và diện tích của hình thứ hai tỉ lệ với và 5, diện tích hình thứ hai và diện tích hình thứ ba tỉ lệ với 7 và 8, hình thứ nhất và hình thứ hai có cùng chiều dài và tổng các chiều rộng của chúng là hình thứ hai và hình thứ ba có cùng chiều rộng, chiều dài của hình thứ ba là Tính diện tích của mỗi hình chữ nhật đó.

Câu 3. (3 điểm)

          Cho vuông tại và kẻ DH vuông góc với (H thuộc cạnh Gọi là trung điểm của

  1. Chứng minh
  2. Chứng minh :

Câu 4. (2 điểm)

Cho các số Chứng minh rằng:

Câu 5. (5 điểm)

          Cho có Các tia phân giác của và cắt nhau tại I (lần lượt thuộc các cạnh Trên cạnh lấy hai điểm sao cho

  1. Tính số đo của
  2. Chứng minh

 

 

183_Đề HSG Toán 7_huyện_Đức Phổ_2015-2016-1

183_Đề HSG Toán 7_huyện_Đức Phổ_2015-2016-2

183_Đề HSG Toán 7_huyện_Đức Phổ_2015-2016-3

183_Đề HSG Toán 7_huyện_Đức Phổ_2015-2016-4

183_Đề HSG Toán 7_huyện_Đức Phổ_2015-2016-5

183_Đề HSG Toán 7_huyện_Đức Phổ_2015-2016-6

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY