Đề Thi HSG Toán 6 Cấp Trường Đề 54

Đề Thi HSG Toán 6 Cấp Trường Đề 54

Câu 1. (6 điểm) Thực hiện phép tính

Câu 2. (4 điểm)

Cho

  1. có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 không ?
  2. Tìm tất cả các ước của

Câu 3. (4 điểm)

  1. Chứng minh rằng: Hai số lẻ liên tiếp bao giờ cũng nguyên tố cùng nhau
  2. Tìm biết:

Câu 4. (6 điểm)

Cho tam giác có Trên tia đối của tia CB lấy điểm sao cho

  1. Tính độ dài
  2. Cho biết Tính
  3. Lấy thuộc đoạn thẳng sao cho Tính độ dài

214_Đề HSG Toán 6_cấp trường_....-1

214_Đề HSG Toán 6_cấp trường_....-2

214_Đề HSG Toán 6_cấp trường_....-3

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY