Đề Thi HSG Toán 6 Cấp Trường 2017 – 2018 Đề 9

Đề Thi HSG Toán 6 Cấp Trường 2017 – 2018

Bài 1. (8 điểm)

  1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau:
  2. b)
  3. Cho

Chứng minh rằng A chia hết cho 5

  1. Cho phân số cùng thêm đơn vị vào tử và mẫu thì phân số mới lớn hơn hay bé hơn
  2. Cho số có 12 chữ số. Chứng minh rằng nếu thay các dấu bởi các chữ số khác nhau trong ba chữ số một cách tùy ý thì số đó luôn chia hết cho 396.
  3. Chứng minh rằng:

Bài 2. (2 điểm)

Trên tia xác định các điểm A và B sao cho

  1. Tính độ dài đoạn thẳng biết
  2. Xác định điểm trên tia sao cho

086_Đề HSG Toán 6_trường_2017-2018-1

086_Đề HSG Toán 6_trường_2017-2018-2

086_Đề HSG Toán 6_trường_2017-2018-3

086_Đề HSG Toán 6_trường_2017-2018-4

086_Đề HSG Toán 6_trường_2017-2018-5

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY