Đề Thi HSG Toán 6 Cấp Huyện Ba Vì 2018 – 2019

Đề Thi HSG Toán 6 Cấp Huyện Ba Vì 2018 – 2019

Bài 1. (5 điểm) Tính hợp lý

Bài 2. (6 điểm)

  • Tìm biết
  • Tìm nguyên tố để và cũng là số nguyên tố
  • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất lớn hơn 10, biết rằng số đó chia cho có số dư lần lượt là

Bài 3. (3 điểm)

Một người mang cam đi chợ bán. Người thứ nhất mua số cam và 5 quả. Người thứ hai mua số cam còn lại và thêm 12 quả. Người thứ ba mua số cam còn lại và thêm 9 quả. Người thứ tư mua số cam còn lại và 12 quả thì vừa hết. Tính số cam người đó mang đi bán ?

Bài 4. (5 điểm)

          Trên đường thẳng lấy điểm A. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng lấy sao cho

  1. Tính số đo
  2. Gọi là tia đối của tia Chứng minh rằng là tia phân giác của

Bài 5. (1 điểm)

Một hộp bi có 2019 viên bi. Hai bạn chơi bốc bi ra khỏi hộp, mỗi lần chỉ được lấy từ 2 đến 7 viên bi. Hai bạn lần lượt thay nhau bốc, ai bốc được viên bị cuối cùng thì người đó thắng cuộc. Chứng minh rằng có cách chơi để bạn bốc trước bao giờ cũng thắng ?

149_Đề HSG Toán 6_Ba Vì_2018-2019-1

149_Đề HSG Toán 6_Ba Vì_2018-2019-2

149_Đề HSG Toán 6_Ba Vì_2018-2019-3

149_Đề HSG Toán 6_Ba Vì_2018-2019-4

Tải File word tại đây
NGỌC HIẾN ACADEMY